Stowarzyszenie Dobre Doule zostało powołane w grudniu 2022 roku, jednocząc wokół idei doulowej różnorodności członków założycieli . Powstało przede wszystkim by wspierać doule w ich pracy, pomagając im w rozwoju i świadczeniu usług najwyższej jakości. W Stowarzyszeniu Dobre Doule duży nacisk stawiamy na regularne superwizje, jako narzędzie przeciwdziałające wypaleniu, budujące profesjonalizm i wspierające w kształtowaniu najwyższych standardów pracy.

Stowarzyszenie Dobre Doule otarte jest dla doul pracujących nie tylko na terenie Polski. Wierzymy, że wzajemne wsparcie, otwartość na inne doświadczenia czy poglądy, szacunek dla różnorodności, mogą ubogacać i rozwijać środowisko doulowe w Polsce, ale również wspierać polskie doule praktykujące na obczyźnie.

Naszą misją jest zrzeszać doule, wspierać kobiety, promować nasz zawód.